Openluchtmuseum DE LOCHT
14.07.2019 – 31.12.2019

Van Wederopbouw naar High Tech

c) Museum de Locht

Het gebied dat nu bekend staat als de gemeente Horst aan de Maas kent van oudsher veel akker- en tuinbouw. Na de tweede wereldoorlog heeft met name de tuinbouw een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk nog veel op de volle grond maar al snel steeds meer „onder glas“. Ook in de kassen gingen de ontwikkelingen door. Men zocht naar mogelijkheden om de groei van het gewas te optimaliseren door betere voeding, een betere klimaatbeheersing en een betere ongediertebestrijding.

Automatisering deed zijn intrede en de kasgrond werd bijna in z’n geheel vervangen door substraten. In het glastuinpaviljoen van openluchtmuseum de Locht, is deze ontwikkeling mooi zichtbaar. Deze ontwikkelingen hadden ook hun invloed op de mensen die hun brood verdienden in de (glas)tuinbouw. Er moesten in deze periode vaak ingrijpende besluiten genomen worden. Wat werd er besproken aan de keukentafel? Waarom koos men voor bepaalde gewassen? Hoe werden de plannen gefinancierd? Waar kon men de producten afzetten? Wat voor invloed hadden de veilingen? Was er opvolging in het bedrijf? Bleef het bedrijf levensvatbaar? Hoe gingen de tuinders en hun familie met al deze vragen en onzekerheden om en welke invloed had dit op hun gezinsleven?

De rode draad in deze tentoonstelling is het feit dat het gezins- en familiebedrijf van kleinschalig doorgroeide naar steeds meer schaalvergroting, gepaard gaande met snel veranderende technologische en economische ontwikkelingen. Terra incognita veranderde razendsnel in Neuland.

Von Wiederaufbau bis zur modernen Technologie Die Geschichte des Unterglasgartenbaus ab 1945

Das Gebiet der Gemeinde Horst an der Maas, ist seit jeher bekannt für Acker und Gartenbau. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat gerade der Gartenbau eine sehr große Entwicklung durchgemacht. Anfangs wurde noch viel unter freiem Himmel angebaut, aber schon sehr bald weitmehr "unter Glass". Auch in den Gewächshäusern nahm die Entwicklung ihren Lauf. Es wurden nach Möglichkeiten gesucht, um ein optimales Wachstum der Pflanzen zu erzielen: durch bessere Düngung, eine optimierte Klimatisierung und eine bessere Schädlingsbekämpfung.

In den Gewächshäusern zog die Automatisierung ein und der Mutterboden wurde fast ganz durch Substrate ersetzt. Im Gewächshauspaviljon des Freilichtmuseums De Locht lässt sich diese Entwicklung der letzten Jahrzehnte verfolgen. Diese Entwicklung ging auch nicht spurlos an den Menschen vorbei, die mit Gewächs-und Gartenbau ihr Geld verdienten. In dieser Periode mussten oft einschneidende Entscheidungen getroffen werden. Der rote Faden der Ausstellung zeigt auf, wie und unter welchen Umständen sich Familienbetriebe zu technischen Großbetrieben entwickelten.

Openluchtmuseum DE LOCHT

Broekhuizerdijk 16d
5962 NM Melderslo
Nederland

+31(0)773987320
info@museumdelocht.nl

Öffnungszeiten:
von April bis einschließlich Oktober täglich von 11.00 bis 17.00 Uhr www.delocht.nl

Weitere Informationen zu diesem Ort
Newsletter bestellen Facebook