Openluchtmuseum DE LOCHT
07.04.2019 – 31.12.2019

HET OUDSTE HUIS

(c) Museum de Locht

Na de verwerving van een uitbreidingsterrein voor het museum 10 jaar geleden hebben archeologen van bureau RAAP een nieuwe oude schat opgegraven, op het museumterrein van De Locht. Het bleek de oudst bekende Lochthoeve te zijn, die daar is gebouwd rond 1320.

In archiefstukken wordt in 1423 voor het eerst het toen bestaande Lochtveld met boerderij genoemd. Dat was al langer bekend. Maar tijdens het archeologisch onderzoek in 2009 kon aan de hand van vondsten zoals scherven van vaten, kookpotten en Siegburgkannen de ouderdom worden vastgesteld tussen 1300 en 1320. Nu dus 700 jaar geleden. De hoeve is een 14e eeuws hallehuis van 18 x 10 meter. Rond het huis was een erf met waterput en mestgreppels. Nabij het huis waren enkele veldjes. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat hierop haver, vlas en rogge werd geteeld.

Begin 14e eeuw was het einde van een periode van 7000 jaar dat boerderijen gebouwd werden van houten palen. Vanaf deze periode werden de palen van boerderijen en reguliere woonhuizen niet meer ingegraven, maar steeds vaker op kleine, ondiep gefundeerde bakstenen funderingen (stiepen) geplaatst. Deze funderingen zijn archeologisch vaak onzichtbaar vanwege hun ondiepe ingraving. Na verloop van tijd versteende ook de rest van deze gebouwen (brandmuur, andere binnenmuren en de buitenmuren).

De archeologen vonden de precieze plekken waar de staanders van 50 cm doorsnee van de boerderij in de grond hebben gestaan. Op deze plekken zijn nu nieuwe houten staanders in de grond gezet, voorzien van een nokbalk waarop een strodak is bevestigd. De nokafdekking is vervaardigd van in elkaar gedraaide heideplanten. De wanden bestonden uit in de grond ingegraven palen met daartussen fitselwerk, vlechtwerk afgesmeerd met een mengsel van leem, stro en paardenurine.

Inmiddels is een replica van deze historische boerderij op dezelfde plaats als zijn voorganger herbouwd door vrijwilligers van De Locht met hulp van specialistische kennis van de bouwtechnieken.

Na 700 jaar wordt op 7 april 2019 de replica van de oudste boerderij van Melderslo en omgeving geopend voor het publiek.

Het was geen rijke boer volgens de archeologen. Er zijn geen kostbaarheden gevonden. Maar voor ons openluchtmuseum is het een pareltje. Kom maar eens kijken naar deze wonderschone schat!

https://www.delocht.nl

Openluchtmuseum DE LOCHT

Broekhuizerdijk 16d
5962 NM Melderslo
Nederland

+31(0)773987320
info@museumdelocht.nl

Öffnungszeiten:
von April bis einschließlich Oktober täglich von 11.00 bis 17.00 Uhr www.delocht.nl

Weitere Informationen zu diesem Ort
Newsletter bestellen Facebook