Vrijheidsmuseum Groesbeek
08.04.2019 – 31.07.2019

Anne Frank – ‘Laat me mezelf zijn’

(c) Anne Frank Stichting

Succesvolle expositie van Anne Frank Stichting te zien in Bevrijdingsmuseum

‘Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden’, schreef Anne Frank op 11 april 1944 in haar dagboek. Het Bevrijdingsmuseum presenteert van 8 april t/m 31 juli 2019 de gelijknamige reizende expositie, de opvolger van een eerdere tentoonstelling die sinds 1995 10 miljoen mensen bereikte over de hele wereld. ‘Laat me mezelf zijn’ verbindt het levensverhaal van Anne Frank met de belangrijkste gebeurtenissen uit WO2 en de actualiteit.

De expositie is opgebouwd uit verschillende hoofdelementen. Het eerste deel van de tentoonstelling gaat in op het levensverhaal van Anne Frank en de gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt. Het dagboek van Anne zelf komt eveneens aan bod, aangevuld met historische achtergrondinformatie over o.a. de opkomst van het nationaalsocialisme, het begin van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging in Nederland. Het tweede gedeelte van de expositie maakt een verbinding met de actualiteit. Jongeren van nu komen aan het woord en vertellen, naar aanleiding van het verhaal van Anne Frank, over o.a. hun plaats in de samenleving, discriminatie, idealen en verwachtingen. De expositie wordt verrijkt met een aantal kernobjecten en een impressie van het Achterhuis, de onderduikplek waar Anne en haar familie tijdens de oorlog zaten ondergedoken.

‘Laat me mezelf zijn’ is een educatieve productie van de Anne Frank Stichting en is samengesteld uit boeiende displays, audiovisueel materiaal en een aantal kernobjecten. Voor Engelse en Duitse bezoekers zijn er hand-outs beschikbaar.

„Lasst mich ich selbst sein, dann bin ich zufrieden", schrieb Anne Frank am 11. April 1944 in ihr Tagebuch. Das Befreiungsmuseum präsentiert die gleichnamige Wanderausstellung, die Nachfolgerin einer früheren Ausstellung, die seit 1995 weltweit ein zehn Millionen großes Publikum erreicht hat. „Lasst mich ich selbst sein“ verbindet die Lebensgeschichte von Anne Frank mit den bedeutendsten Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und aktuellen Geschehnissen.

Die Ausstellung besteht aus mehreren Hauptelementen. Der erste Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit der Lebensgeschichte von Anne Frank und von ihr erlebten Ereignissen. Auch das Tagebuch von Anne ist ein Thema, ergänzt durch historische Hintergrundinformationen über den Aufstieg des Nationalsozialismus, den Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Verfolgung der Juden in den Niederlanden. Der zweite Teil der Ausstellung stellt einen Bezug zur Aktualität her. Jugendliche kommen zu Wort und erzählen als Reaktion auf die Geschichte von Anne Frank, unter anderem über ihren Platz in der Gesellschaft, über Diskriminierung, Ideale und Erwartungen. Eine Reihe von besonderen Gegenständen und eine räumliche Impression des Hinterhauses, des Verstecks, in dem sich Anne mit ihrer Familie während des Krieges aufhalten musste, dienen der Veranschaulichung.

„Lasst mich ich selbst sein“ ist eine museumspädagogische Produktion der niederländischen Anne-Frank-Stiftung und setzt sich aus faszinierenden Displays, audiovisuellem Material und einer Reihe von Kernstücken zusammen. Handouts in englischer und deutscher Sprache stehen den Besuchern zur Verfügung.

https://www.bevrijdingsmuseum.nl/

Vrijheidsmuseum Groesbeek

Wylerbaan 4
6561 Groesbeek
Nederland

+31(0)24 3974404
+31(0)24 3976694
welkom@vrijheidsmuseum.nl

Weitere Informationen zu diesem Ort
Newsletter bestellen Facebook